Wijk Kinderdijk, een dijk van een wijk Home Zorg Kerken Verenigingen Scholen Commissies Diversen
Informatie Mededelingen van de WijkKerngroep
Probleem met de ondergrondse containers Als u een klacht heeft over een specifieke container die slecht werkt kunt u dit direct doorgeven aan de HVC. Klik hier voor het adres HVC. Als er klachten zijn over het legen van de containers kunt u dit doorgeven aan de HVC op het volgende gratis telfoonnummer: 0800-70700. Pinnen bij de COOP op het Scheldeplein De pinautomaat op het Scheldeplein in Alblasserdam kunt vinden bij de COOP. In de winkel is een pinautomaat te vinden waar u geld kunt pinnen. Vrijwilligers zijn bij ons van harte welkom! De WijkKerngroep Kinderdijk onderhoudt nauw contact met de gemeente Alblasserdam, Politie, scholen (in de wijk) en de SWA. Om ervoor te zorgen dat allerlei zaken in en om wijk Kinderdijk prettig voor u geregeld worden. De huidige actieve en zeer betrokken groep vrijwilligers kan goed versterking gebruiken zodat het woon- en werkklimaat voor alle betrokkenen nóg fijner wordt.   Wij komen ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar en minstens 1 keer per jaar in een groter verband, het zogenaamde Wijkoverleg, waar alle mensen uit de wijk welkom zijn. Komt u ons versterken? Dan krijgen we met elkaar nog meer voor elkaar! Binnen onze groep is er plaats voor een penningmeester en een algemeen lid. Interesse? Mail of bel naar: David Post Tel. 078-6932482 E-mail: deuce_post@hotmail.com Dhr. H. Struik Tel. 078-6914858 E-mail: harry.struik@hetnet.nl
Meedoen in Kinderdijk  Eind 2013 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een enquête gehouden over belangstelling voor activiteiten en diensten in Kinderdijk. Uit het onderzoek blijkt zeker belangstelling voor uitbreiding van activiteiten in het MFC, zoals een bijeenkomst, ruilbeurs/reparatiecafé, cursus, themamiddag of filmavond. Ook is er belangstelling voor praktische soorten van hulp, zoals hulp bij klussen in huis en tuin of ondersteuning, zoals kortdurende hulp bij ziekte of een eetpunt/open tafel. Het onderzoek is gehouden op verzoek van het leerwerkbedrijf SMILE (gevestigd in MFC), de klussendienst van Stichting Welzijn Alblasserdam en de gemeente Alblasserdam. Zij gaan in de komende maanden met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag.  Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met: Jan Schalk van het Onderzoekcentrum Drechtsteden, telefoon 078- 7703914. Voor informatie over activiteiten en diensten kunt u terecht bij: Ingrid Willems (SMILE), telefoon 06-46825420 en Hester Willemsen (SWA), telefoon 078-2021220. Door hier te klikken komt u bij de factsheet met de beschrijving van de uitkomsten.