Wijk Kinderdijk, een dijk van een wijk Home Zorg Kerken Verenigingen Scholen Commissies Diversen
De ‘Wijkkerngroep’ Voorzitter: Harry Struik Secretaris: Arthur Veen Penningmeester: Arthur Veen Bestuursleden: Jaap de Vogel Jacqueline van den Bergen Martin Stam (Politie) Annelies Smit (Ouderraad School Het Kompas) Marlies Groenendijk (Ouderraad School Het Kompas) Opbouwwerker SWA: Ger Reemers (SWA opbouwwerker)
Informatie Secretaris: Arthur Veen Mail: info@wijkkinderdijk.nl

Nieuws van de Wijkkerngroep

Voortaan willen wij  u informeren over enkele hoofdpunten uit onze vergaderingen.

Wij komen eenmaal per 2 maanden bij elkaar.

In januari kon u in een uitgebreid artikel in de Kantlijn al meer over ons lezen.

Onze hoofdpunten

Eén van de leden van de wijkkerngroep stopt ermee wegens persoonlijke omstandigheden. De buurtrpeventie voor Wijk Kinderdijk loopt goed. Een WhatsApp groep voor Wijk Kinderdijk, hierover volgt ook nog informatie op de wijkwebsite. Overlast van hondenpoep lijkts iets minder geworden, problemen met verkeerd parkeren blijven echter nog steeds te vaak voorkomen. Ontwikkeling van de CKC/KDO sporthal. Vertraging Scheldeplein ontwikkeling. Platfotm Dorpsmakers voor sociale, culturele en andere groepen binnen Alblasserdam. https://www.facebook.com/Alblasserdamse-Dorps-Ambassade-720624548099995/?hc_ref=SEARCH Wilt u meer weten of gewoon eens aanwezig zijn bij onze vergadering, stuur dan een bericht naar: secretaris@wijkkinderdijk.nl Harry Struik, Voorzitter van de Wijkkerngroep