Wijk Kinderdijk, een dijk van een wijk Home Zorg Kerken Verenigingen Scholen Commissies Diversen
Informatie Belangengroep Dijk Alblasserdam Postadres: Oost-Kinderdijk 193, 2953 CC, Alblasserdam Telefoonnummer: 078-6915979
Werkgroep dijklint Alblasserdam ALBLASSERDAM – Een mijlpaal is bereikt. Na maanden van overleg en een zorgvuldige afweging van belangen is de Ontwerpwerkgroep er uit. De partijen hebben het inrichtingsplan voor het dijklint (Oost en West- Kinderdijk) in Alblasserdam afgerond. Waarom een inrichtingsplan? Een rustiger en veiliger Dijklint is één van de speerpunten van dit college. De gemeente heeft hiervoor een aantal trajecten in gang gezet. Het inrichtingsplan Dijklint is een van deze trajecten. Dit traject is in nauwe samenwerking met bewoners en belanghebbenden doorlopen en is bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid op de dijk te vergroten. De Ontwerpwerkgroep De Ontwerpwerkgroep die het plan heeft bedacht, bestaat uit vertegen­woordigers van de gemeente Alblasserdam, het Waterschap, Belangengroep Dijk, Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk, Buurtcomité Alblasserwerf, IHC, Politie Zuid-Holland Zuid en adviesbureau Goudappel Coffeng. Al deze partijen hebben uiteindelijk de keuzes gemaakt die verwerkt zijn in het inrichtingsplan Dijklint. Draagvlak van de deelnemende partijen was hierbij doorslaggevend.